สรุปสูตรภาษาอังกฤษ ตอน " Condition "
+

สรุปสูตรภาษาอังกฤษ ตอน " Condition "

   
 
ถาม : สรุปสูตรภาษาอังกฤษ ตอน " Condition "
ตอบ :

1.   Future  possible

เหตุการณ์สามารถเป็นไปได้ในอนาคต

Structure

If + v  ( Present ) , subj +  will

+ infinitive หรือ  - subj + will
+ infinitive , + if + V (Present)
ถ้ามี should ให้ขึ้นต้นประโยค
 
Example

- If  he studies hard , he will succeed , หรือ 
- He will succeed  if he studies hard.
- If she telephones, tell me at once.  หรือ
- Should she telephone, tell me at once.

Condition

2.  Present unreal

เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน

Structure

If +V (subj. + past)
, would + infinitive
(v.to be ใช้ were ทุกพจน์ )
หรือ ตัด if ใช้ were

Example

- If I were rich, I would buy a new car.
 (but I’m not rich) หรือ
- Where I rich, I would buy a new car. หรือ
- I would buy a new car if I were rich.

Condition

3.  Past unreal
เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต

Structure

If + V (past perfect)
คือ had + V3, subj + would
Have + V3 หรือตัด  If ออกใช้
Had + subj + V3 หรือ Subj.
Would have + V3 + If + had + V3

Example

- If she had been there, she would have
 seen the accident (but she was not there)
- Had she been there, she would have
 Seen the accident.  หรือ
- She would have seen the accident if
 she had been there.


 
Present subjunctive

request  advise   order   insist
purpose demand  prefer   ask
require  move   urge   suggest
commend recommend

subj. + v + that + subj. + (should) + infinitive without to
Ex.   She insisted that I (should) be here at seven o’clock
  I suggested that she (should) come early.
  The doctor advised that the patient be rest.

Present subjunctive

- It is necessary, important
- It is essential, imperative that
- It is advisable, better
- It is (my, his, etc.) wish that

Ex.   It is necessary that they (should) work harder.
 It is better that we (should) take the examination
 It is my wish that he (should) take her out to dinner.
 It is her wish that you (should) do that work.

Present subjunctive Past perfect subjunctive

wishif   as if
only
It’s about time
It’s high time
It’time
as though
supposed  supposing
would rather
would soon

-  past subjunctive กริยาคำหลังเหล่านี้ใช้ past tense (ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน)
Ex.   I wish I were a millionaire. (but I’m not)
 If only he come.  (but he doesn’t
 It’s about time the class began.  (but it doesn’t)

-  past perfect subjunctive กริยาหลังคำเหล่านี้ใช้ past perfect (ไม่เป็นจริงในอดีต)
Ex.   It is time the students had had breakfast.  (but they didn’t)
 Supposing we had finished our homework (but we didn’t)

Alice Through the Looking Glas...

           อลิซ คิงส์ลีย์ (วาซิคอฟสกา) ใช้เวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเดินตามร้อยเท้าของพ่อออกเดินเรือไปสู่ทะเลกว้าง ระหว่างเดินทางกลับสู่ลอนดอน<...

The Shallows

           โดย The Shallows (นรกน้ำตื้น) บอกเล่าเรื่องราวของนักเล่นกระดานโต้คลื่นสาว แนนซี (เบลค ไลฟ์ลีย์) ที่ออกมาโต้คลื่นในวันที่ทะเลเป...

More Movie
ใกล้ๆ
แสตมป์ อภิวัชร์
ห่วงใยเหลือเกิน
Karamail
โลกแห่งความฝัน
Cocktail
หัวใจเราเจ็บเท่ากัน
โบว์ลิ่ง มานิดา feat. แหนม รณเดช
ต้นไม้ในเมืองใหญ่
Crescendo
รอฉันอยู่ตรงนั้น
คชา นนทนันท์ feat. ฟักกลิ้ง ฮีโร่
More Music
 

+How much does the job pay? -Jorge

...............................

+I'd like to apply for this job -Johnie

...............................

+Could you tell me the number for ? -Larry

...............................

+I'd like to take the job -Bryce

...............................

+I was made redundant two months ago -Fritz

...............................

Open house RSU 20141127 b...
Open house RSU 20140110 b...
Meet&greet โซ่มายด์ และเย...
Open house RSU 20140109 b...
รวมภาพ Live Chat สายป่าน อภิ...
รวมภาพ Live Chat ส้ม มารี มื่...
รวมภาพ Live Chat จุ๊ จุฑามาศ 4...
รวมภาพ Live Chat เอิท ธวัช