เปิดภาพแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 70 ชุด 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
..........................................
 

 

           เปิดภาพแห่งความประทับใจ ไปรษณีย์ไทย บอกเล่าพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดเวลาครองราชย์กว่า 70 ปี ผ่านดวงตราไปรษณียากร 70 ชุด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


          "ธ สถิตอยู่ในใจไทยทั้งปวง" วลีที่คนไทยคุ้นหูกันดี ด้วยพระราชกรณีกิจและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อพัฒนาให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลายหน่วยงานจึงได้มีการจัดทำผลงานหรือสิ่งของเพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการถ่ายทอดผ่านดวงตราไปรษณียากรจำนวนมาก เพื่อให้พสกนิกรได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ?

 

 
แสตมป์ในหลวง


          
ทั้งนี้ นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดไปรษณียากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (ปณท.) เผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมาของพระองค์ มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ชุด 349 แบบ จำนวนพิมพ์กว่า 2 พันล้านดวง โดยสามารถจำแนกกลุ่มการจัดทำได้ดังนี้

 

แสตมป์ในหลวง


          1. ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ 10 ชุด หรือการจัดทำแสตม์ทั่วไป (definitive stamp) ซึ่งโดยปกติจะจัดทำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระมหากษัตริย์ของประเทศ โดยจัดทำขึ้นชุดแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2490 ในชื่อชุดชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ชุด 1 (สยาม) และหลังจากนั้นมีการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงชุดสุดท้ายในปี พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 10 ชุด

 

แสตมป์ในหลวง

 

แสตมป์ในหลวง


          2. ตราไปรษณียากรฉลองครบรอบพระชนมายุ จำนวน 24 ชุด เป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มต้นจัดทำชุดแรกในวโรกาสที่ทรงสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย เมื่อทรงพระชนมายุ 20 พรรษา และจากนั้นมีการจัดทำทุก 1 รอบ (12 ปี) ซึ่งหลังจากชุดปี พ.ศ. 2554 ก็จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี และชุดสุดท้ายคือ ชุดที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุ 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558

 

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

 

แสตมป์ในหลวง

 

แสตมป์ในหลวง

 

แสตมป์ในหลวง
 

          3. ตราไปรษณียากรพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 13 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยจัดทำขึ้นครั้งแรกในวโรกาสที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2493 และจากนั้นเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในชื่อชุด ที่ระลึกรัชดาภิเษก และชุดครบรอบ 28 ปี 50 ปี จนถึงชุดสุดท้ายครบรอบ 60 ปี ที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2553

 

แสตมป์ในหลวง

 

แสตมป์ในหลวง
 

          4. ตราไปรษณียากรพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ 5 ชุด เป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติด้วยพระอัจฉริยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทย โดยชุดแรกที่จัดทำคือตราไปรษณียากรที่ระลึกโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุดอื่น ๆ ได้แก่ ที่ระลึกพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม ที่ระลึกการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ระลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และชุดสุดท้ายชื่อชุด ที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 

          
5. ตราไปรษณียากรราชาภิเษกสมรส 4 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อร่วมบันทึกความประทับใจและร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสราชาภิเษกสมรส ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดทำชุดแรกคือตราไปรษณียากรที่ระลึกราชาภิเษกสมรส 15 ปี ในปี พ.ศ. 2508 และครบรอบ 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี โดยมีไฮไลท์เป็นชุดพิเศษ คือตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ปีราชาภิเษกสมรส ซึ่งประดับด้วยคริสตัลแท้จากออสเตรีย เป็นภาพ 2 ชุดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงฉายไว้เมื่อครั้งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พื้นแบคกราวน์สีชมพูและพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระชนมพรรษาปัจจุบัน พื้นแบคกราวน์สีเหลืองประดับด้วยวัสดุทางการ พิมพ์เป็นภาพเพชรรูปหัวใจจำนวน 6 เม็ด

 

แสตมป์ในหลวง
 

แสตมป์ในหลวง

          
          6. ตราไปรษณียากรที่ระลึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 17 ชุด เป็นตราไปรษณียากรที่จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ โดยแต่ละชุดล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น และเป็นพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย อาทิ ตราไปรษณียากรที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 6 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ. 2520 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย ตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

 

แสตมป์ในหลวง
 
           สำหรับตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติชุดล่าสุดและถือเป็นชุดสุดท้ายที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือชุด 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย กำหนดออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรังเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 แสตมป์ชุดนี้เป็นชนิดราคา 3 บาท เต็มแผ่น 10 ดวง 30 บาท 
 


แสตมป์ในหลวง

 


          ส่วนในอนาคตจะมีการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามวโรกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

 
  ที่มา : kapook.com  
   
 
 
Smurfs: The Lost Village

สเมิร์ฟ กลับมาแล้ว และในการกลับมาคราวนี้พวกเขาเหล่า สเมิร์ฟ จอมซนได้แก่ สเมิร์ฟเฟ็ตต์ และเพื่อนๆ...

Beauty and the Beast

 เรื่องราวของ Beauty and the Beast สร้างจากเทพนิยายสุดคลาสสิกของฝรั่งเศส เล่าเรื่องราวของการเดินทางอันแสนมหัศจรรย์ของ เบลล์ สาวน้อยผู้เลอโฉม ที่ถูกคุมขังอยู่ในปรา...

MAKE IT HAPPEN
ญาญ่า อุรัสยา เวย์ ไทยเทเนียม
สักวินาที
แสตมป์ อภิวัชร์
ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน
อิ้งค์ วรันธร
รักเองช้ำเอง
เจมส์ จิรายุ-โบว์ลิ่ง มานิดา
Set Your Mind Up
Mindset x Annie
นักเดินทาง
Getsunova
 

+8gb6qz http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com-matt

...............................

+L7Ks0B http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com-matt

...............................

+5zp50c http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com-matt

...............................

+m6Qlwg http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com-matt

...............................

+SpKvE6 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com-matt

...............................

รวมภาพ Live Chat สายป่าน อภิ...
รวมภาพ Live Chat ส้ม มารี มื่...
รวมภาพ Live Chat จุ๊ จุฑามาศ 4...
รวมภาพ Live Chat เอิท ธวัช
Open house RSU 20141127 b...
Open house RSU 20140110 b...
Meet&greet โซ่มายด์ และเย...
Open house RSU 20140109 b...